Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w Budżecie Obywatelskim Gminy Czempiń 2023


Zasady głosowania:

 • Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Czempiń, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.
 • Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na platformie Budżetu Obywatelskiego.
 • Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z każdej kategorii: małe, duże. UWAGA: Głosy należy oddać w jednym zgłoszeniu.
 • Zagłosować możesz tylko jeden raz.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 2: Wybór projektu

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekt duży

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt mały

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Nieprawidłowy numer PESEL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego czempin.budzet-obywatelski.org jest EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego z siedzibą w Rybniku.

EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu Gminy Czempiń czempin.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu Gminy Czempiń czempin.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail .
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie Gmina Czempiń czempin.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji czempin.budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego,a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa Gmina Czempiń czempin.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego,
  2. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Aby móc głosować musisz mieć ukończone 18 lat.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Wybór
1

Poprawa infrastruktury sportowej na Boiskach UKS "AS" Czempiń.

W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną dwie zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych na Boiskach Piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego "AS" Czempiń. Kabiny - ławki rezerwowych są niezbędnym elementem każdego stadionu. Ich obecność na boisku wymagana jest przepisami licencyjnymi. Ich cel to ochrona zawodników przed deszczem i wiatrem podczas zawodów sportowych.
2

Doposażenie placu zabaw w Piechaninie względem projektu.

Projekt ma na celu doposażenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie w nowe elementy tak, aby uatrakcyjnić dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek, zabawę, rekreację oraz rozwój ruchowy.
3

Poprawa mobilności jednostki OSP Srocko Wielkie, poprzez dofinansowanie zakupu nowoczesnego auta ratowniczo-gaśniczego

Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego poprawi mobilność oraz bezpieczeństwo strażaków podczas dojazdu do pożarów, wypadków oraz miejscowych zagrożeń. Nowe auto zastąpi wysłużonego 50 letniego MAGIRUSA co pozwoli na szybsze udzielenie Państwu potrzebnej pomocy.
1

Montaż lampy ulicznej względem projektu na placu zabaw w Piechaninie.

Zakup i montaż lampy ulicznej na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie.
2

Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempiń.

W ramach projektu zakupiony zostanie przenośny zestaw nagłaśniający, namiot oraz zestawy biesiadne tzw. ławo - stoły. Zakupione elementy będą wykorzystywane na Boiskach Piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego "AS" Czempiń przy ul. Wspólnej 11 podczas meczów ligowych, imprez sportowo - rekreacyjnych i festynów organizowanych przez Klub, Szkołę Podstawową oraz Przedszkole Samorządowe.
3

Poprawa warunków i utrzymania płyty boiska oraz otoczenia stadionu w Głuchowie

Kosiarka - traktorek do koszenia trawy i utrzymywania w czystości terenu stadionu LZS w Głuchowie.
4

Bezpieczeństwo Strażaków Ochotników oraz komfort pracy

Zakup butli kompozytowych dla jednostki OSP Czempiń

Brak projektów

Poprzedni projekt
Następny projekt